Privatlivspolitik
Til kunstportalen KunstOnline.dkKunstOnline.dk - find kunstmuseer mm.KunstOnline.dk - find gallerier

Kunsthistorie 1970-2010

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010   


<
Kunstnerindeks
Kirsten Justesen
Født 1943 Odense, Danmark

Man kan følge hele den danske avantgardes udvikling fra 1960erne frem til i dag ved at følge Kirsten Justesens udvikling. Og hun er vel at mærke forblevet eksperimenterende hele vejen igennem. Hun har hverken opgivet ævret, sådan som en del af tresseravantgarden gjorde det i frustration over den vedvarende marginalisering, der overgik dem. Og hun er heller ikke faldet for fristelsen til at blive mere populær og salgbar ved at blive stående i en bestemt stil nedfældet i varige objekter.

Kirsten Justesens arbejde som skulptør - fra starten i den klassiske figurative modellering til det minimalistiske nulpunkt og videre - foregår således i stadig vekselvirkning med de eksperimenter med livsstil, kønsroller og politik, der præger anden halvdel af 60erne og første halvdel af 70erne. Efterhånden som eksperimenterne udvider billedkunstens traditionelle område, så ethvert materiale kan indgå i den kunstneriske bearbejdningsproces, inddrager Kirsten Justesen også politiske og feministiske elementer i sine billedkunstneriske aktiviteter. Hun er en af de tidligste kunstnere inden for body art i Danmark. I denne brug af den kvindelige krop kan der ligge en feministisk og politisk pointe. Det gør der ofte i værkerne fra 70erne.

Kirsten Justesen har sat både sin person og sin kunst ind i tidens bevægelser. Men i hendes billedtænkning er der altid en humor, en poetisk - og ofte også filosofisk - dimension, der forhindrer politisk entydighed og rækker ud over den konkrete anledning. Det bliver måske endnu tydeligere i værkerne fra 1980erne, bl.a. i den serie af "Smeltetider" - som begynder i 1980, og bliver til MELTINGTIME i 1990erne.