Privatlivspolitik
Til kunstportalen KunstOnline.dkKunstOnline.dk - find kunstmuseer mm.KunstOnline.dk - find gallerier

 
Cézanne & Giacometti
Cézanne & Giacometi – Tvivlens veje
20. februar - 29. juni 2008
Tirsdag-fredag 11-22, lørdag, søn- og helligdage 11-18. Mandag lukket

Louisiana Museum for Moderne Kunst
Gl. Strandvej 13
3050 Humlebæk
http://www.louisiana.dk/Paul Cézanne
Stilleben: Mælkekande og frugter på et bord, c. 1890, Olie på lærred
© Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo
Foto: Jacques Lathion


Det er i år 50 år siden, Louisiana blev grundlagt, og museet og dets gæster kan se tilbage på en mangfoldighed af udstillinger. Louisiana har over årene kastet sit blik både på samtid og på den moderne tradition – med den hensigt at vise, at det nye hænger sammen med det, der gik forud, og at traditionen aldrig er fortolket færdig. Hver generation har krav på sit møde – således også med de store klassikere, der indvarslede den moderne kunsts komme.

Louisiana viste Paul Gauguin i 1982 og Claude Monet i 1993. De var begge optaget af Paul Cézanne; den første efterlignede ham, mente Cézanne i hvert fald selv, den anden købte hans billeder og forsvarede ham i trange tider. Det har i mange år været et ønske på Louisiana at præsentere Cézanne, hvilket aldrig før har været gjort i Danmark. Yderligere mening giver det, at Cézanne med denne udstilling knyttes til et absolut omdrejningspunkt i museets samling, nemlig Alberto Giacometti. Cézanne forankres hermed i den moderne
horisont, som Louisiana har taget bestik af gennem årene, både i udstillinger og i erhvervelser. Giacometti havde et livslangt mellemværende med Cézanne. Ikke alene kommenterede og kopierede han den store franske maler fra Aix-en-Provence – han deler også på mange måder kunstsyn med ham, skønt de to kunstneres udtryk er forskellige.


Paul Cézanne
Flasker og ferskner, c. 1890. Olie på lærred
Collection Stedelijk Museum Amsterdam


Tre i én
Udstillingens første kapitel handler om Cézannes værk og viser billeder, der spænder over hele hans kunstneriske levetid. Med lån fra amerikanske og europæiske museer – heriblandt Musée d’Orsay i Paris, National Gallery i London og Washington, MoMA og Guggenheim Museum i New York og en række tyske museer – foldes Cézanne ud i kondenseret form, og beskueren stifter bekendtskab med malerens foretrukne genrer – portrættet, stilleben og landskab. Udstillingens første kapitel giver således et levende billede af maleren fra Aix-en-Provence, der, som han selv sagde, ville indtage Paris med et æble.


Alberto Giacometti
Gående mand, 1960. Bronze
Louisiana Museum of Modern Art
Donation: Ny Carlsbergfondet


Det andet kapitel tegner et portræt af Giacometti på tilsvarende vis – og kompletterer hermed det billede af kunstneren, som Louisiana til daglig formidler. Der vises – foruden de klassiske Giacometti-værker - værker fra kunstnerens tidlige og surrealistiske periode samt en lang række malerier og tegninger. På Louisiana kender publikum overvejende den sene Giacometti, som spiller hovedrollen i Louisianas samling. Det, der gik forud – en kubistisk periode – samt kunstnerens surrealistiske år, som han selv siden betegner som ’masturbation’, hører imidlertid med til det fulde billede af kunstneren, ligesom også malerierne og tegningerne gør indtrykket helt. Giacometti-afsnittet rummer en lang række hovedværker – det berømte stilleben med æblet – som hos Cézanne – fra Metropolitan Museum i New York, portrættet af moderen fra MoMA samt en række hovedværker fra Paris, Zürich og en lang række schweiziske museer og privatsamlere.

Det tredje kapitel lader endelig de to kunstnere mødes omkring en række temaer, de havde fælles i deres nogle gange næsten parallelle liv: kvinden, volden, døden, portrættet, landskabet, lyset. Grupper af værker fra begges produktion iscenesætter disse temaer som fælles fortællinger – begyndende med de to unge kunstneres voldelige seksuelle fantasier over beskæftigelsen med portrættet frem til landskabet og lyset. Det er i denne tredje del af udstillingen, at mødet mellem de to står sin prøve – både i det konkrete og i det fortolkningsmæssige perspektiv, som udstillingen anlægger.


Paul Cézanne
Mont Sainte-Victoire set fra Les Lauves, 1902-1906. Olie på lærred
© 2007 Kunsthaus Zürich. All rights reserved


To kunstnere - ét syn
Kan man sammenligne to kunstnere, når de ikke arbejder i samme stil, og når kun den ene kendte den anden? Ja. Det er hensigten at vise – som det første museum i verden hvorledes Giacometti tydeligvis er inspireret af Cézanne og at pege på deres fælles kunstsyn - fælles erfaringer, fælles problemer, fælles anfægtelser – det hele af betydning for, hvorledes kunsten har udviklet sig i det tyvende århundrede, i bekræftelse heraf såvel som i opgør. Den danske kunstner Albert Mertz sagde, at alt ondt kom fra Cézanne, medens endnu andre malere har forgudet ham. Under alle omstændigheder er der ingen tvivl om, at få kunstnere har haft så stor betydning som Cézanne – der derfor ofte nævnes som mønstereksemplet på ’kunstnernes kunstner’. Altså en kunstner, som kunstnerne selv ikke kan komme udenom.

Sammenligningen mellem de to kunstnere – det lille & – spænder med andre ord fra kopiernes konkrete verden til fortolkningens mere poetiske. Det sidste er det første, beskueren møder i udstillingen som en optakt – nemlig sammenstillingen af Giacomettis Venedig-kvinde II, III, V, VII, VIII, 1956 med Cézannes Badende kvinder, ca. 1900 – og igen af Cézannes Bjerget Sainte Victoire ca. 1904-06 med Giacomettis portrætbuste Lotar III, 1965, værker, der viser et åbenlyst fællesskab mellem de to.

Cézanne & Giacometti er en kunsthistorisk udstilling, som markerer museets 50 års jubilæum. Udstillingen er dedikeret til Louisianas grundlægger, Knud W. Jensen, og forsøger i bedste Louisiana-ånd både at være den fascinerende fortælling om kunst og kunstner og den fryd for øjet, som den lange række af mesterværker i udstillingen næppe kan undgå at udløse. Udstillingens koncept – mødet mellem Cézanne og Giacometti – har medvirket til, at Louisiana har kunnet opnå en række lån, som ellers ligger uden for museets rækkevidde.

Udstillingen er tilrettelagt og kurateret af Louisianas direktør Poul Erik Tøjner og Dr. Felix A. Baumann, præsident for Alberto Giacometti-Stiftung Zürich og tidligere direktør for Kunsthaus Zürich.