Privatlivspolitik
Til kunstportalen KunstOnline.dkKunstOnline.dk - find kunstmuseer mm.KunstOnline.dk - find gallerier

 
En smuk løgn - Eckersberg

8. oktober 2015 - 24. januar 2016
Statens Museum for Kunst
Sølvgade 48-50
1307 København K
www.smk.dk

Udstillingen præsenterer hele Eckersbergs imponerende værk - fra portrætter af velstående familier over monumentale skibsmalerier til nådesløst realistiske skildringer af den nøgne menneskekrop. Udstillingen bygger på de senere års omfattende forskning på Statens Museum for Kunst, der har ført til en ny, mere nuanceret opfattelse af Eckersbergs virke.

Eckersberg var drevet af en intens søgen efter at indfange virkeligheden og finde nye motiver, der ikke var fortærskede eller gengivet af andre. Men Eckersbergs stræben efter at male det sande billede betød ikke, at han gengav virkeligheden med alle dens detaljer nøjagtigt, som han så dem. Han viskede ud, justerede og fravalgte det grimme. Han iscenesatte virkeligheden og konstruerede sin egen.

Udstillingen omfatter i alt 95 malerier og 25 tegninger af Eckersberg. Heriblandt flere værker, der ikke har været vist offentligt siden de seneste Eckersberg-udstillinger i 1983. Flere malerier har ikke været udstillet siden 1895, og et enkelt, Odysseus flygter fra Polyfem fra 1812, har aldrig været udstillet før i Danmark. Det bliver udlånt til SMK af Princeton University.

Udstillingen bliver foldet ud i en totalfortælling, der inviterer den besøgende til at gå med Eckersberg på en rejse gennem fem miniuniverser, blandt andet Natursyn, Historiefortælling og Menneskekroppen.

SMK ejer den største og rigeste samling af Eckersbergs kunst i verden. Eckersberg nyder stadig større anerkendelse i udlandet, og udstillingen bliver efterfølgende vist på Hamburger Kunsthalle og på Fondation Custodia, Paris.

Liggende model pĂĄ seng
Christoffer Wilhelm Eckersberg
Liggende model pĂĄ en seng, 1810-13
Olie på lærred, 22 x 27 cm
Privateje

Med modellens åbentlyst sensuelle udstråling indtager maleriet af den liggende nøgne kvinde en særstilling blandt Eckersbergs modelmalerier. Den uredte seng understøtter indtrykket af en intim situation. Det erotiske præg peger tilbage mod nogle af hans studier af nøgne kvinder før afrejsen fra København.


Parti ved Cloaca Maxima
Christoffer Wilhelm Eckersberg
Parti ved Cloaca Maxima, 1814
Olie på lærred, 31,5 x 47,5 cm
National Gallery Of Art, Washington

Motivet er taget nær byens ældste kloak ved foden af Palatinerhøjen og hører ikke til blandt de hyppigst skildrede blandt kunstnerne i Rom. Her er for en gangs skyld ingen kompositionslinjer, der kan skabe samling i billedet. Billedets fokus er ikke på en af de ofte skildrede turistattraktioner, men en gammel fabriksbygning.


Den sĂĄkaldte Raphaels Villa i Villa Borgheses Have i Rom
Christoffer Wilhelm Eckersberg
Den sĂĄkaldte Raphaels Villa i Villa Borgheses Have i Rom, 1814/16
Olie på lærred, 27,5 x 24,5 cm
Hamburger Kunsthalle

Portnerboligen i Villa Borgheses Have, også kaldet Casa Cenci, blev i begyndelsen af 1800-tallet fejlagtigt betragtet som Rafaels tidligere atelier. Periodens store beundring for renæssancekunstneren førte til, at en lang række kunstnere malede bygningskomplekset. Blandt de danske kunstnere var Eckersberg den første. Han har her valgt at skildre bygningen i tidligt eftermiddagslys.


Udsigt gennem tre buer i Colosseums tredje stokværk
Christoffer Wilhelm Eckersberg
Udsigt gennem tre buer i Colosseums tredje stokværk, 1815
32 x 49,5 cm
Statens Museum for Kunst

For 200 år siden, under sit ophold i Rom i 1813-16, udførte C.W. Eckersberg sit mesterværk ”Udsigt gennem tre buer i Colosseums tredje stokværk”. Dette værk er Eckersbergs mest berømte maleri. Baggrundens udsigt er stykket sammen af tre udsigter: Når Eckersberg stod foran den midterste bue, kunne han kun se bagrundsmotivet i den midterste bue. For at se de andre udsigter, måtte han gå henholdsvis to skridt til venstre og fem til højre. Eckersberg har givet en indgående beskrivelse af motivet og omtalt de enkelte bygninger i kataloget til Kunstforeningens udstilling i 1828.

Maleriets dramatiske uvejrslys, med de gråblå skyer, der mødes med den stærke sol, giver et fint spil på bygningerne. Hele billedets forgrund, med de groft tilhuggede kvadersten og det vildtvoksende græs, er skildret med en spontan pensel i modsætning til dets baggrund, hvor hvert enkelt penselstrøg er sirligt påført. Det er karakteristisk for guldalderens malere, at de nøje skildrede naturen i overensstemmelse med det sete motiv. Hver detalje, hvert lysskift blev registreret så sand, som det var muligt. Det var også det, Eckersberg lærte sine elever i sine mange år som professor på Kunstakademiet.


Mendel Levin Nathansons ældste døtre, Bella og Hanna
Christoffer Wilhelm Eckersberg
Mendel Levin Nathansons ældste døtre, Bella og Hanna, 1820
125 x 85,5 cm
Statens Museum for Kunst

Dobbeltportrættet af grosserer Nathansons døtre viser de to unge kvinder, dels helt forfra, dels strengt fra siden. Portrætmodellerne har uden tvivl lignet hinanden meget, men måske har Eckersberg styrket ligheden yderligere, så det nærmest tager sig ud, som om det er samme person set fra to sider. Papegøjen i buret er blevet tolket som symbol på de unge giftefærdige pigers situation.


Det russiske linjeskib Asow og en fregat til ankers på Helsingørs red
Christoffer Wilhelm Eckersberg
Det russiske linjeskib Asow og en fregat til ankers på Helsingørs red, 1828
63 x 51 cm
Statens Museum for Kunst

Maleriet er Eckersbergs mest monumentale marinemaleri. Det viser ikke, hvad Eckersberg rent faktisk har set, men er en konstruktion af flere forskellige skibe. Med støtte fra konstruktionstegninger udlånt af marinen har Eckersberg omhyggeligt fastlagt motivet og gjort rede for alle detaljer, først i en kompositionstegning, dernæst i maleriet.


En matros, som tager afsked med sin pige
Christoffer Wilhelm Eckersberg
En matros, som tager afsked med sin pige, 1840
34 x 26 cm
Ribe Kunstmuseum

Handlingen i billedet er ikke entydig. Selv om parret er ved at skilles, har Eckersberg på underfundig måde ladet mandens og kvindens skygger smelte sammen på muren i afskedsøjeblikket. Matrosen slår ud med hånden og peger netop på skyggen. Skal dette tolkes som en forsikring om, at de to vil blive forenet, når han vender hjem fra sin sørejse? Eller skal det udlægges som hans forsøg på at forføre den unge pige?


Ved et vindue i kunstnerens atelier
Christoffer Wilhelm Eckersberg
Ved et vindue i kunstnerens atelier, 1852
Pen, gråt blæk, pensel, grå og brun lavering over blyant; indrammet med pensel og lys blå vandfarve.
274 x 231 mm
Statens Museum for Kunst

Billedets to figurer er sandsynligvis C.W. Eckersbergs døtre, Julie og Emilie. Kunstneren har anbragt dem ved et af atelierets vinduer, der vender ud mod Kongens Nytorv i København. Scenen med de to kvinder, der er "anonyme" og næsten identiske, er på det nærmeste tømt for handling. I stedet er fokus på det rum scenen udspiller sig i. Det er klart struktureret med en stærk betoning af lys og flade.


Kort om C.W. Eckersberg (1783-1853)
C.W. Eckersberg var født ved Als Fjord og fik her interessen for søen og skibe, som han senere skulle male mange af. Han viste tidligt kunstneriske evner. I 1803 var han udlært malersvend,og derefter kom han på Kunstakademiet i København. Hans lærer var Nikolai Abildgaard, der ikke altid billigede Eckersbergs dristige scener i sin kunst. Først efter Abildgaards død modtog Eckersberg den store guldmedalje.

I 1810 var han taget af sted på sin store udenlandsrejse til Paris og Rom. Han malede både landskaber og bybilleder. I 1811 var han så heldig at kunne modtage undervisning af Frankrigs store maler Jacques-Louis David. I 1813 rejste han videre til Rom, hvor han fik sit egentlige kunstneriske gennembrud. Han malede her historiske motiver, samt portrætter, men studiet af naturen blev her yderligere intensiveret.

I 1816 vendte han tilbage til København og blev 1817 medlem af Kunstakademiet og udnævnt til professor i 1818. Han blev en hyppig brugt portrætmaler, og han malede historiske begivenheder, f.eks. Thorvaldsens hjemkomst i 1838. Han blev af kongen bestilt til at male fra Christiansborg Slot.

Hans evne til en umiddelbar naturgengivelse videregav han til sine elever og dette betød opkomsten af den store guldalder i dansk maleri, også kaldet Københavnerskolen. Han inspirerede sine elever til at finde deres motiver ude i byen og på landet omkring København og at male på stedet. Den realistiske holdning er et brud med 1700-tallets idealiserende kunst. Tidligere kopierede man de gamle mestre. Han har af eftertiden fået tilnavnet "den danske malerkunsts fader".

Som akademiprofessor fik han stor indflydelse på sine mange elever: Wilhelm Bendz, Christen Købke, Jørgen Roed, Martinus Rørbye, Constantin Hansen, Wilhelm Marstrand, Albert Küchler og Vilhelm Kyhn.

Eckersberg var gift tre gange og fik 11 børn.