Privatlivspolitik
Til kunstportalen KunstOnline.dkKunstOnline.dk - find kunstmuseer mm.KunstOnline.dk - find gallerier

 
Franciska Clausen

Absolut avantgarde? Franciska Clausen 1921-1931

11. februar – 12. Juni 2011

Øregaard Museum
Ørehøj Allé 2, 2900 Hellerup
http://oremus.dk/

Franciska Clausen
Konstruktivistisk studie, 1922
Statens Museum for Kunst


Øregaard Museum viser den største udstilling af Franciska Clausens værker i København siden 1964. Med mere end 90 værker stiller udstillingen skarpt på perioden 1921-31 og følger Franciska Clausens pionerindsats indenfor tidens internationale avantgardemaleri.

De heroiske år
Ingen dansk kunstner har spillet så central en rolle i 1920’ernes europæiske avantgardekunst som Franciska Clausen (1899-1986). Som ganske ung drager hun ud i Europa og opsøger de kunstneriske kraftcentre i Berlin og Paris. Her er hun sammen med kunstnere som Fernand Léger og Piet Mondrian med til at skabe konstruktivismen og art concret-bevægelsen. ”De heroiske år” kalder Francisca Clausen selv sin tid i udlandet. Som teenager bliver hun på kunstskoler i Weimar og München fortrolig med naturalismens og ekspressionismens formsprog. Men under et ophold i Berlin i 1922 skifter hun retning. Med en klar, konstruktivistisk målsætning følger hun derefter et eksperimenterende spor og leverer en pionerindsats indenfor det abstrakte maleri, indtil økonomien tvinger hende til at vende hjem til Danmark i 1932.

Franciska Clausen
Skruen, 1926-28
Statens Museum for Kunst


Kraftspillet mellem hverdagens former
I Paris opsøger Franciska Clausen i 1924 de mest eksperimenterende kunstnerkredse. Her mødes man på kryds og tværs i atelierer, på kunstskoler og caféer for at udvikle et afgørende nyt formsprog, der kan rumme troen på mennesket, friheden og fremtiden efter 1. verdenskrigs rædsler. Franciska Clausen starter på Légers nye kunstskole Académie Moderne, hvor han med slagordet ”ned med impressionismen” underviser sine elever i at gribe kraftspillet mellem hverdagens objekter. På små skitseblokke og papir i beskedne formater bearbejder Franciska Clausen sine billedelementer. Et hjul, et cykelstyr, et møde mellem farvede, geometriske former. Nogle af dem fører hun sammen i større kompositioner. Kun et fåtal bliver omsat til olie på lærred i større skala. Den del af processen finder hun mindre interessant - selve idéen er jo undfanget for længst. Desuden er materialer dyre.Franciska Clausen
Contrastes des formes, 1927
Statens Museum for Kunst


Forud for sin tid
Min kære Cisca, maler du stadig abstrakt? Spørgsmålet står i et brev til Franciska Clausen fra en af hendes kunstnervenner i Paris. Efter hjemkomsten til Danmark i 1932 mærker Franciska Clausen, at hun med sit nonfigurative maleri er forud for sin tid. Hun kan ikke længere konsekvent arbejde med et abstrakt og geometrisk formsprog og ernærer sig i årene frem hovedsagelig ved portrætmaleri i naturalistisk stil. Først mange år senere, hvor efterkrigstiden giver det abstrakte maleri en ny begyndelse, bliver en kreds af kendere opmærksomme på Franciska Clausens indsats, og i dag er hendes kunstneriske format anerkendt både i Danmark og udlandet.
Et nyt blik på Franciska Clausens æstetiske projekt
Udstillingen viser en mangfoldig og rig produktion af mindre arbejder side om side med hovedværkerne i Franciska Clausens produktion fra 1920’erne. Værkerne er udlånt af museer og private samlere i ind- og udland. Sammen bringer de ny viden om Franciska Clausens æstetiske projekt fra en periode, hvor avantgardekunstnerne arbejdede i omskiftelige grupperinger og i letbevægeligt netværk, hvor man eksperimenterede snart med den ene isme, snart med den næste.Franciska Clausen
Cercle et carré, 1930
Statens Museum for Kunst


Om Franciska Clausen
Francisca Clausen blev født den 7. januar 1899 i Åbenrå. Byen var på daværende tidspunkt en del af det tyske rige og hed Ostseebad Apenrade. I 1920 kom byen og det øvrige Sønderjylland tilbage til Danmark. Hendes familie var velstående, og hun fik en tryg barndom. Under krigen i 1916 startede Franciska Clausen som elev på Grossherzogliche sächsische Hochschule für bildende Kunst i Weimar. Skolen blev tre år efter, under navnet Bauhaus, et af de absolut førende kunstskoler i Europa. Opholdet i Weimar varede kun i et enkelt semester, da situationen var ustabil på grund af krigen. Efter krigens afslutning i 1918 drog Franciska Clausen til München, hvor hun modtog undervisning på Frauenakademie. Året efter gik hun på Kunstakademiets malerskole i København hos professor Sigurd Wandel. I september 1921 var hun tilbage i München, hvor hun blev optaget på Hans Hofmanns private malerskole. Hofmann blev senere en af de helt store skikkelser indenfor det abstrakt-ekspressionistiske maleri i Amerika. Franciska Clausen fortsatte herefter sine studier hos Laszlo Moholy-Nagy og Alexander Archipenko i Berlin, inden hun startede hos Fernand Léger i Paris i februar 1924.

I 1932 vendte hun hjem til Danmark, hvor hun oplevede en ringe interesse for hendes abstrakte malerier. Franciska Clausen var ukendt i den danske kunstverden og deltog kun i et par udstillinger i de næste 20 år. Hun opgav til dels det abstrakte billedsprog og ernærede sig primært som portrætmaler i Sønderjylland.

I løbet af 1950’erne opstod en ny interesse for Franciska Clausens abstrakte kunst. Hun genoptog arbejdet med det abstrakte formsprog og deltog på flere betydelige udstillinger. Som ældre oplevede Franciska Clausen endelig en fortjent anerkendelse af sin pionerindsats i sine unge år, og museerne begyndte at købe hendes malerier. Franciska Clausen fortsatte samtidig arbejdet med portrætmaleriet; blandt de sidste opgaver hører et portræt af dronning Margrethe 2. i 1977 og et meget rost portræt af dronning Ingrid i 1980. Franciska Clausen modtog også en række hædersbevisninger, bl.a. Thorvaldsen Medaillen i 1977.