Privatlivspolitik
Til kunstportalen KunstOnline.dkKunstOnline.dk - find kunstmuseer mm.KunstOnline.dk - find gallerier

 
James Ensor - Maskens mester

6. september 2013 – 19. januar 2014

Ordrupgaard
Vilvordevej 110
2920 Charlottenlund

http://www.ordrupgaard.dk


Østersspiseren (I et farvernes land), 1882
Østersspiseren (I et farvernes land), 1882
Olie på lærred, 207 x 105 cm. KMSKA


Af Flemming Jespersen

Det danske publikum har nu en enestående chance for at opleve verdens betydeligste samling af James Ensors værker. Udstillingen på Ordrupgaard er kommet i stand i forbindelse med en omfattende ombygning af Koninklijk Museum voor Schone Kunsten i Antwerpen, der til daglig huser Ensor-samlingen. Udstillingen er den første soloudstilling med James Ensor i Danmark.

James Ensor var en usædvanlig kunstner, som ikke kan placeres i en bestemt skole. Hans karikaturagtige scenerier med groteske figurer, skeletter og karnevalsfigurer øvede især stor indflydelse på ekspressionister som Emil Nolde, Paul Klee og Ernst Ludwig Kirchner. Hans kunst blev også en stor inspirationskilde for den moderne danske maler Asger Jorn. Og i dag er Ensors aktualitet uformindsket, interessen for hans kunst er større end nogensinde, og han har øvet en betydelig indflydelse på dele af samtidskunsten.

Ensor gik sine egne kunstneriske veje og hans groteske og banebrydende værker vakte voldsom forargelse hos både malerkolleger og publikum, og først sent i livet opnåede han en officiel anerkendelse. Ensor har længe stået i skyggen af sine bedre kendte landsmænd, René Magritte og Paul Delvaux, men i 2009-10 blev der afholdt store soloudstillinger på to af verdens førende kunstmuseer, MoMA i New York og Musée d’Orsay i Paris, og nu den aktuelle udstilling, hvor Ordrupgaard er første stop på en verdensturné, der bringer værkerne rundt til flere prominente kunstmuseer: Kunstmuseum Basel, Art Institute of Chicago og J. Paul Getty Museum i Los Angeles.

Udstillingen på Ordrupgaard omfatter malerier, tegninger og grafiske værker, og flere regnes for hovedværker. Værkerne fra Antwerpen er suppleret af malerier og grafik fra schweiziske samlinger. Værkerne strækker sig fra hans tidlige naturalistiske friluftsmalerier i hjembyen Ostende, over symbolistiske landskaber og stillebener til de berømte, groteske maskemalerier, der - med deres bidende satire og mørke humor - er hans vigtige bidrag til kunsthistorien. Udstillingen viser udelukkende værker fra kunstnerens store periode i 1880’erne og 1890’erne.


Wouse-maskens forbløffelse, 1889
Wouse-maskens forbløffelse, 1889
Olie på lærred, 109 x 131 cm. KMSKA


James Ensors liv og historie

James Ensor blev født i 1860 i Ostende. Som dreng tilbragte han mange timer i bedstemoderens souvenirbutik, som var en fantastisk verden af kitsch. I forretningen kunne man finde alskens tingel-tangel, som muslingeskaller, blonder, karnevalsmasker og kinesisk porcelæn, ja selv udstoppede dyr og fisk var en del af sortimentet. Stedet var tilmed konstant overrendt af katte, skrigende papegøjer og en abe, der sprang rundt i forretningen og kunne finde på at sætte sig på folks hoveder. De mange eksotiske og bizarre scenerier gjorde et stærkt indtryk på den unge Ensor og kom senere til at spille en afgørende rolle i hans kunst. Hans mor drev familieforretningen videre efter bedstemoderen. Ensor havde sit atelier i forlængelse af forretningen, og som ung hjalp han ofte med i forretningen, og på den måde smeltede liv og kunst fuldstændig sammen. Ensors familie havde på mødrene side gennem flere generationer drevet souvenirbutikker, men i 1885 fik det en ende, da forretningen blev erklæret konkurs.


Intrigen, 1890
Intrigen, 1890
Olie på lærred, 90 x 150 cm. KMSKA


James Ensor arbejdede hele livet i sin fødeby Ostende, bortset fra sin studietid på kunstakademiet i Bruxelles i årene 1877-80, hvor han bl.a. lærte kunstneren Fernand Khnopff at kende. Som ung malede han traditionelle motiver som landskaber, stilleben og portrætter. Fra omkring 1883 udviklede han, under indflydelse af de gamle nederlandske mestre Hieronymus Bosch og Pieter Bruegel den Ældres bizarre og fantasifulde figurer, en mere personlig stil. Samme år blev han medstiftende medlem af kunstnergruppen Les XX, som var relateret til den internationale Symbolistbevægelse. Gruppen, der bl.a. talte belgiske kunstnere som Fernand Khnopff og Willy Finch, arrangerede ti udstillinger frem til gruppens opløsning i 1893. Udover gruppens egne medlemmer, udstillede flere prominente gæstekunstnere, her i blandt Odilon Redon,  Camille Pissarro, Claude Monet, Georges Seurat, Paul Gauguin, Paul Cézanne og Vincent van Gogh.

I 1885 begynder James Ensor at eksperimentere med grafikken. Som mange andre kunstnere i anden halvdel af det 19. århundrede var han fascineret af japanske træsnit. Han erhvervede et Manga-album af den berømte japanske kunstner Hokusai (1760-1849) og begyndte derefter at kopiere en række af disse træsnit. Mødet med Østens mystik fik også afgørende betydning for hans udvikling et mere grotesk billedsprog. Ensor var i forvejen fortrolig med kinesiske og japanske genstande fra familiens butik. Han malede således allerede i 1880 et stilleben med titlen Kineserier, vifter og stoffer. Ensor var, som titlen antyder, ikke specielt optaget af det geografiske ophav, men omtaler konsekvent alt eksotisk materiale som: kineserier.

Skeletter der skændes om en hængt mands krop, 1891
Skeletter der skændes om en hængt mands krop, 1891
Olie på lærred, 59 x 74 cm. KMSKA


Ensors store fascination af karnevalstraditionen og maskernes verden går tilbage til de mange forunderlige masker fra familiens butik i Ostende. I maskebillederne udfolder han sig i et fabulerende, ekstravagant billedsprog med klare og stærke farver og grove penselstrøg. Maskebillederne kan opleves og fortolkes i flere lag, dels som humoristiske og ironiske kommentarer, men også som bidende samfundskritiske kommentarer om sociale og religiøse spørgsmål og om den menneskelige dårskab. Han afdækkede den menneskelige indbildskhed og det absurde i den menneskelige eksistens. Ensor var også meget kritisk over for magthaverne i det belgiske samfund. Hans groteske og bizarre fantasier og forestillinger tager ofte udgangspunkt i hans eget liv. Ensor har skildret sig selv i mange og meget forskellige skikkelser, bl.a. som Kristus, som skeletmaleren og som en hængt mand, og herved udvider han selve definitionen af selvportrættet.

Fra 1886 og nogle år frem skabte Ensor en række af sine mest banebrydende raderinger og blev sammen med Edgar Degas og Mary Cassatt en af pionererne inden for grafikken. Flere af hans bedste raderinger danner også et fundament for nogle af de kendteste malerier, bl.a. hovedværket Kristi indtog i Bruxelles, 1888 (J. Paul Getty Center, Los Angeles), hvor det er Ensor selv, der som Kristus sidder på æslet. Billedet fremkaldte voldsom forargelse blandt hans venner i kunstnergruppen Les XX, og det medførte, at han blev ekskluderet af gruppen i 1889. Bruddet med vennerne betød, at han blev mere isoleret og bitter. Ensor havde i stigende grad interesseret sig for bibelhistorien, og der er ingen tvivl om, at den manglende forståelse for hans kunst gjorde, at han identificerede sig med Kristus og så sine prøvelser som en spejling af Kristi lidelser. Hans stigende interesse for bibelhistorien er også sammenfaldende med faderens død i 1887. Han så sin alkoholiserede far som et misforstået geni knækket af omverdenens stupiditet.


Skeletmaleren, 1896
Skeletmaleren, 1896
Olie på lærred, 38,5 x 45,5 cm. KMSKA


Fra slutningen af 1890’erne faldt Ensors kunstneriske niveau, og hans kunst blev mere og mere præget af gentagelser, og efter århundredeskiftet beskæftigede han sig i stigende grad med musikken. Han designede kostumer og kulisser, og komponerede musikken til balletten La Gamme d'amour, som blev færdig i 1911. Ensor havde dog i mindre grad beskæftiget sig med musikken siden 1880’erne.

James Ensor repræsenterede Belgien på den 15. internationale Venedig Biennale i 1926 og blev adlet af Kong Albert I i 1929. James Ensor døde i november 1949, 89 år gammel. Ensors hus i Ostende er i dag indrettet som museum for kunstneren.