Privatlivspolitik
Til kunstportalen KunstOnline.dkKunstOnline.dk - find kunstmuseer mm.KunstOnline.dk - find gallerier

 
Per Kirkeby, Louisiana, 2008
Retrospektiv
2. september 2008 – 11. januar 2009
Tirsdag-fredag 11-22, lørdag, søn- og helligdage 11-18. Mandag lukket

Louisiana Museum for Moderne Kunst
Gl. Strandvej 13
3050 Humlebæk

www.louisiana.dk

Per Kirkeby foran maleriet Viel später
Fotograf/Copyright: Peter Beck


Louisianas fejrer Per Kirkebys 70-år med en omfattende udstilling, som viser de bærende strukturer og elementer i Kirkebys maleri gennem mere end 40 år. Udstillingen, som omfatter cirka 100 malerier, 50 skulpturer og en række værker i andre genrer, er en nøgle til en forståelse af, hvad Kirkebys kunst handler om. Udstillingens kurator, Poul Erik Tøjner, Louisianas direktør, har helt konsekvent opsøgt mesterværkerne i Kirkebys produktion, og det har, måske overraskende, ofte ført ham ad veje uden for landets grænser. Kendsgerningen er nemlig, at mere end tre fjerdedele af udstillingens værker ikke tidligere er set af et dansk publikum, så det er på sæt og vis Kirkebys hemmelige mesterværker, der nu får lov til at tegne Louisianas portræt af den største danske efterkrigskunstner efter Asger Jorn.

Flugten til Ægypten, 1996
Privateje, Zürich
© Per Kirkeby, Courtesy Galerie Michael Werner Berlin, Cologne & New York


Der findes, ikke mindst i Danmark, en udbredt forestilling om, at Per Kirkeby er en ekspressiv maler, altså at hans abstrakte håndelag, hans farvevalg, hans følsomhed i billedet nødvendigvis må pege tilbage på en spontan kunstnersjæl, der investerer sit liv i billedet som en slags gestik eller kropslig udfoldelse. Udstillingen tager sigte på at ændre denne myte om manden til fordel for et andet billede af kunstneren. Det billede, der i stedet tegnes, fremlægger Kirkebys værk som et motivisk båret og næsten metodisk værk.

The Siege of Constantinople, 1995
Tate. Purchased 1998
© Per Kirkeby, Courtesy Galerie Michael Werner Berlin, Cologne & New York


Udstillingen fokuserer på Kirkebys store formater, formidable billeder i monumental skala, og værkerne er hentet fra både museer og privatsamlere i blandt andet Schweiz, Tyskland, Frankrig, England og USA. Per Kirkeby, Louisiana, 2008 falder i fire kapitler. Introduktionskapitlet anslår, måske i modstrid med den generelle opfattelse af Kirkeby som ekspressiv maler, det konstruktive, de bærende strukturer som guideline til værket, intoneret af en stor sekvens af bronzemodeller til de murstensskulpturer, som af gode grunde ikke kan præsenteres på anden vis i udstillingen, Louisianas egen skulptur på Humlebæk Station ufortalt.

Skov-variation III, 1989
The Museum of Modern Art, New York. Gift of the Harriet Ames Chariatable Trust 1992
© Per Kirkeby, Courtesy Galerie Michael Werner Berlin, Cologne & New York


Dernæst følger udstillingens hoveddel, et retrospektivt udvalg af maleriske hovedværker fra 1980’ernes begyndelse til i dag sat i samspil med bronzeskulpturer fra de tilsvarende perioder. Bestræbelsen har været at vise kunstnerens bedste billeder, det vil sige dem, hvori Kirkeby presser strukturerne mest muligt frem mod den erkendelse, som oeuvret abonnerer på. ”Der er altid noget, der er gået under i mine billeder,” siger Kirkeby et sted, og det kan næppe komme bag på nogen, at udstillingen sigter efter at synliggøre denne undergang, og samtidig vise, hvad der opstår på ruinerne. I den forstand forsøger udstillingen at være solidarisk med maleriernes egen gestus: rummene er defineret som selvstændige enheder af visuel styrke. Der vil således være perioder, som er udeladt, og andre der er overrepræsenterede, ikke mindst fordi det har været et ønske at samle fokus snarere end at få det hele med. Det bliver på den måde mere tydeligt, hvordan Kirkeby arbejder med en seriel understrøm i sit værk; vender og drejer et motiv, en motivkreds til den, over tid, får status af emblem, der kan bruges igen og igen. Formidlingsmæssigt er der skrevet en række billedtekster til et udvalg af værkerne, så publikum kan fordybe sig både på egne og kunstfaglige præmisser.

Tilbageblik I, 1986
Linda Pace Foundation
© Per Kirkeby, Courtesy Galerie Michael Werner Berlin, Cologne & New York


Det emblematiske udfoldes i udstillingens tredje kapitel, der har fået titlen Billedforklaringer efter Kirkebys skelsættende bog af samme navn fra 1968, bogen har fået sit eget rum på udstillingen. Tredje kapitel omfatter en retrospektiv vifte af kunstnerens tavler fra 1970’erne til i dag, et medium, der mere end noget andet viser den metodiske, ikonografiske eller emblematiske dialog, som kunstneren fører med sig selv omkring de maleriske og skulpturelle realiseringer af stoffet. Kapitlet omfatter også en række ikoniske masonitbilleder og to grafiske serier, hvori vokabulariet er stanset ud, så at sige, fotos fra Kirkebys feltarbejde som geolog i grønland i 1963, samt dokumentation af kunstnerens murstensskulpturer og hans litterære produktion.

Fjerde kapitel er en film med kunstneren, lavet til lejligheden af Louisiana. I en række samtaler med Poul Erik Tøjner forsøges kunstnerens arbejde og arbejdsform indkredset.